توبيكات غزل للزوج ، توبيكات رومانسية جامده

بواسطة : admin
توبيكات غزل للزوج ، توبيكات رومانسية جامده

تنزيل او للتحميل من رابط مباشر اضغط بالاسفل download free 2017 or 2018 تحميل افلام جديدة press the bootem للزوج , توبيكات , جامده , رومانسية , غزلتوبيكات غزل للزوج ، توبيكات رومانسية جامده توبيكات غزل للزوج ، توبيكات رومانسية جامده توبيكات غزل للزوج ، توبيكات رومانسية جامده [c=16][a=#e6e6e6]. [/a][/c] . . [c=#6a6a6a][/c] كل مآ طروه [c=#9e9e9e]لو هم [/c] [c=1]يمزحوטּ[/c] [c=16]احرموטּي [/c][c=1]مטּغداي [/c][c=14]ومטּ[/c][c=1] عشاي[/c] [a=#2442bb][c=#2d4da2]. [/c][/a] [c=14]يآ طول عمرك بذآكرتيﮯ و يآ كبرڪ[/c] [c=15]و يآ [/c][c=#9c4e4e][[/c] [c=48]شيب عيني[/c] [c=#9c4e4e]][/c] [c=15]بآشيّب [/c][c=#aa5555]عآد ذا كبري [/c] . . ! [c=#530053][ تزعل [c=#ff0080]و ترجع[/c] ] [c=#ff0080]••[/c] و تلقآني [c=#0091d7]على[/c] [c=#ff0080]خبرك[/c] [c=#0091d7].![/c][/c] [c=#530053]وآنا آنكسر لك / [c=#0091d7]آدوّر [c=#ff0080]ل: جبري [/c]. . [/c][/c] [ [c=#9d8e8a]جيت [/c][c=1]المكاטּ[/c][c=#9d8e8a]اللي [c=0][a=#cacaca]جمعنآ[/a][/c] وخفّيت [/c][c=14].[/c] [c=15].[/c] ] [c=15]و قآمت[/c] [c=1]جروحي [/c][c=#9d8e8a]للجوآرح [/c][c=14]و صآحت[/c] [c=15].[/c] [c=16]. [/c] [c=#646464]حآإرت [c=#626262][a=1] دموعيﮯ [/a][/c] فيﮯ عيونيﮯ [/c][c=1]و صدّيت[/c] [c=#bbbbbb]و آرمشت[/c] [c=14]آبيهآ [/c][c=1]ما تبيّن [/c][c=14]و [/c][c=#494949][[/c] [c=1]طآحت[/c] [c=#494949]][/c] [c=#72a39d]عرفت كيف [c=#efefef][a=#f4f4f4]الحي[/a][/c] يفرق عن [c=#000000][a=#000000]الميت[/a][/c] [/c] [c=#72a39d]وعرفت [/c][c=16]. . [/c][c=#4e7671]قيمة نعمتي [/c][c=#72a39d]يوم [/c][c=1]رآحت[/c] . . ( [c=#c0c0c0][c=#ff0080]•[/c][c=#8000ff]•[/c][c=#808080] مآهو بكيفك [/c] عقب شي [c=#808080][ [c=#ff0080]حصل لي[/c] ][/c] [/c]

أخٌشّى بّكك تُعلقَآآ يّعقَبّبّۂ ,,"فُقَدُ",,!! من [c=#c0c0c0][c=#8000ff]ذوّق[/c] المحتآج [c=#808080][c=#ff0080]يصبر [/c][/c]إلآ آزعجه }[c=#ff0080]•[/c][c=#8000ff]•[/c][/c] [c=#27bebe]عطيتنيﮯ[/c] [c=#a39b74]وجهڪ [/c][c=18].[/c] [c=51].[/c] [c=#82958a]و انآ جيت [/c][c=#00aaaa]ڪلّيﮯ[/c] [a=#c8c48c]محروم [/a] [c=#27bebe]و المحروم[/c] [c=#a39b74]مآ ينعطى [/c][c=#82958a]وجه[/c] [c=18].[/c] [c=51].[/c] ] [c=28][a=#800000] . . •[/a][/c] [c=#ff8c8c]من [/c][c=#ff5b5b]صغر مبسمهآإ [/c][c=#ff8c8c]شقى[/c] حآلها الحآل [c=#a73244]مآ تآكل الاّ [/c][c=#b5a075]اللوز[/c] [c=1]و [/c][c=#ff8b53]الخوخ [/c][c=1]و[/c][c=#d04f80]التوت[/c] [c=#61888f]{[/c] [c=#a6798e]. . خطآي [/c][c=#a54b66]تعليق الآمل [/c][c=#a6798e]في[/c] [c=#5f8692]المدآبير[/c] [c=0]. [/c] [c=#a6798e]آلين[/c] [c=#61888f]رآإح [/c][c=#b0405c]و شفت [/c][c=5]حقري بعيني [/c] ككل مآحًٱٱوِلتُ أعدُل فُيّ زمآإأنٌيّ __ قَٱمتُ ٱلأموِآجَ تُلعبّ بّٱلسًسًفُيّنٌۂ ,,لغّة ٱلصِمتُ لآ يّفُۂمۂٱ إلٱ منٌ خٌآآبّتُ بّۂ جَميّيّع تُوِقَعآآتُۂ,, لوِ نٌظٌر نٌيّوِتُتُنٌ إلى ]عيّنٌآآيّ[ لأدُركـ مٱۂوِ سًسًر ٱلجَآآذٌبّيّۂ _-_-_ نٌسًسًآآمحً لنٌرتُتُآآحً.وِلكنٌنٌٱ لسًسًنٌآ ملآئكۂ لنٌنٌسًى !!:, منٌ ٱلصِعبّ أنٌ تُضحًيّ لشّخٌصِ لآيّسًتُحًقَ ٱلتُضحًيّۂ**وِلككنٌ ٱلأصِعبّ أنٌ تُجَدُ شّخٌصِ يّسًتُحًقَ ٱلتُضحًيّۂ وِيّنٌ ٱلوِفُآ بّٱللۂ؟!؟وِإنٌتُ نٌظٌآآمكــ وِآآحًــ1ـــدُ تُحًبّۂ وِثًلآآثًــ3ــۂ إحًتُيّآآطٌ!!,, قَبّل أنٌ تُتُفُوِۂ بّكلمۂ جَربّۂٱ على نٌفُسًسًك,,,,فُإنٌ لم تُتُقَبّلۂٱ فُلٱ تُنٌطٌقَ بّۂٱ :::ليّۂ أنٌآآ فُيّ دُفُتُتُر أيّآمكـ سًسًطٌر؟.وِدُفُتُريّ مٱ فُيّۂ لأحًدُ غّيّركـ مجَآآل:::::: لسًسًتُ متُأأكدُۂ منٌ وِجَوِوِدُيّ فُيّ حًيّآآتُك طٌوِيّيّلآآ,,لكنٌنٌيّ مطٌمئنٌۂ بّأنٌيّ غّرسًسًتُ بّدُآخٌلك ذٌككرى سًتُبّقَى للأبّدُ. يّآربّ بّدُآآخٌليّ أمنٌيّآتُ كـــ/ٱلسًسًحًآبّ فُأمطٌرۂآ عليّ وِأروِيّ عطٌشّيّ بّۂٱ يَّ ربّ"":"":"" علآقَتُيّ مع بّعض ٱلبّشّر دُروِسًسً::::وِبّعض ٱلبّشّر بّحًيّآآتُيّ للأسًسًفُ حًصِۂ دُقَ جَرسًۂٱ وِإنٌتُۂتُ::: أخٌشّى بّكك تَعلقآآ يّعقَبّۂ,,"فُقَدُ",,!! لآ تُبّيّع ۂيّبّة ٱلصِمتُ بّرخٌيّصِ ٱلككلآآم!! لآ أعلم متُى سًسًتُرآآۂ عيّنٌيّ وِلكنٌ ٱلذٌيّ أعلمۂ أنٌۂ ۂنٌٱ:: %% طٌبّعيّ صِآآمتُ وِلكنٌ دُآخٌليّ أكشّنٌ لآ يّعرفُۂ إلٱ منٌ يّعرفُنٌيّ %% مآ أخٌطٌيّتُ لكنٌ _ ذٌنٌنٌبّيّ _ عشّقَتُ إنٌسًسًآآنٌ موِ منٌ نٌصِيّيّبّيّ!! خٌلنٌيّ سًسًآآكتُ مدُآآم ٱلصِمتُ خٌيّرۂ"::"::"::"مآ وِرى بّعض ٱلكلآم إلٱ ٱلنٌككآآدُۂ.,,, موِ غّروِر بّسً إنٌ كآآنٌ قَدُريّ بّعيّوِنٌكك ٱلعميّأأء قَليّل<<شّوِوِفُ غّيّركك لآ سًسًمع إسًسًميّ !!شّۂۂقَ!! __.وِإنٌ لمحًتُوِٱ بّدُآآخٌليّ دُموِوِع!! إعرفُوِٱ إنٌۂ مآآتُ بّدُآآخٌليّ ذٌآكـ إليّ يّسًسًموِنٌۂ "صِبّبّر" لم أقَوِى على إسًسًتُبّدُآآلكك فُأحًبّبّتُكك مرۂ أخٌرى !! مـآ أقَدُر أتُحًحًكم بّدُآآخٌليّيّ.إذٌآآ لمحًتُتُكك غّصِصِبّنٌ عليّ تُتُصِككنٌيّ لحظَة فُۂآآوِۂ@@ بّعض ٱلأحًيّآآنٌعنٌدُمآ تُتُعمقَ بّمعرفُة ٱلحًقَيّقَۂ أكثًر سًتُجَدُ أنٌ للجَۂل طٌعم رآآئع يّسًسًموِنٌۂ رآآحًة ٱلبّآآل,,,, [c=5]أكبر خطأ في حق[/c][c=14] نفسي[/c][c=7] جنيته[/c] كود: [c=7]إني اعتبرتك[/c][c=5] يآأسود الوجه[/c][a=14][c=0] رجال[/c][/a] كود: [c=14]أنآ[/c][c=#ED74CF]قلبٍ[/c][c=#6199F8]عجزّ لآ يفهمہ[/c][c=14]إنسآن[/c][c=#F27BD5]}[/c] كود: إنت علمني [c=14]وش معنى[/c][a=1][c=0] النهآيه[/c][/a][c=14] في حيآه إنسآن[/c][a=1][c=0] عآيش بـ الأخير[/c][/a] كود: ●[c=#F260E8]●[/c][c=14]●[/c] كود: [c=#EF63D7]إفترقنآ [/c]والسبـب [c=14]وجهه نظر [/c][c=#F073DD]!![/c] كود: «–[●[c=7]لـو كنـت أدري أن حبـك سـ يقتلنـي [/c]لأاعددت شلـه ولـع ـنت [c=7]أبليسـك[/c] ! كود: [c=#66ACF2]الـْج ـرْـرْـرْحٍ فٍيْ [/c][c=15]هـَ الزّمَنْ مِثًلٍ التّحٍ ـيّه[/c][c=#66ACF2]!![/c] كود: [a=1] [c=15]It’s [c=#FE01A6]O V E R[c=15] . . .[/c][/c][/c][/a] كود: حَضَنتَهْ لينْ طَاحْ[c=37]/ [/c][c=14]عِقَالهْ[/c][c=37]![/c] كود: [c=14]ضحَكتْ وقآل"[/c][c=30]آسلوبكْ [/c][c=14] ~[/c][c=6]حلوْ كتير كتير [/c] كود: [c=14]قلت "[/c][c=30]الموتْ لآشفتنِي [/c][c=6]والله لـَ عقلك يطير [/c][c=14]~[/c] كود: [c=4]"[/c][c=5]عفـوآ نيوتـن [/c][c=4]"[/c] كود: [c=4]{[/c][c=5]فأنـا سـر الجـآذبيهـ [/c][c=4]!![/c] كود: ·#·$61منِ يقولْ إنّيْ·$15{·$#9C7450 أحبّكْ·$15؛ ·$61 وقَلبِي ·@عآيِشْ لكْ يصٌونْ ·@ كود: ·#·$61أنَآ مثلكْ·$#9C7450 / ·$61يَآحبيِبيْ ·$15 } ·$14" ·$61,#9C7450مِنْ ورىْ عِينكْ أخُونْ·$·$14 " كود: [c=3]صحيح أنثى[/c][c=14] ولكنّي [/c][c=50] وقفت بـ قلب[/c][c=3] متحدي[/c][c=14]!![/c] كود: [c=3]آح ـبه قلتهآ [/c][c=14] وهزّت [/c][c=50] جميعْ الكون [/c][c=3] وأركآنه[/c][c=14]!![/c] كود: [c=4]آبضحك [/c][c=6]و [/c][c=3]أقهر [/c][c=47]الع ـالم[/c][c=14] وآخلي النفس مغروره[/c] كود: [c=14]وٍدُآمٍَنٍيً طََفٍلهُ مٍَنٍ علمٍَگ عُشَُقِ[/c][c=6]آلأطََفٍآل[/c] كود: [c=3]عيدهآ بشويش [/c][c=14]يآنبض المح ـبه [/c][c=3]خ ـلني اسمعهآ [/c][c=4]بـ ترتيب وهدآوه[/c] كود: [c=14]قـول [/c][c=4]أح ـبك [/c][c=14]من جديد [/c][c=14]وحبه حبه [/c][c=4]طلعها من شفاتك آخر حلآوه[/c] كود: [c=#F187E1]ليهْ في عزّ حآجتِيْ [/c][c=4]لك [/c][c=14][/c] كود: [c=4]تلف ظهرك وتقول [/c][c=#F07DC8]فمآن الله [/c][c=14]![/c] كود: ·$,14 ·$,15 ·$,14 ·$[c=#804040]دنٌيآً غٌريبْه اقوٍلهٍُـآ ثوٍوٍرٍ تٌقوٍوٍليَ إحُلبيٍهْ[/c]·$,14 ·$,15 ·$,14 ·$ كود: [c=45]قلت الدليل بأنك [/c][c=14] {[/c][c=5] تح ـب [/c][c=45] دقيت [/c] كود: [c=14]قآل [/c][c=5]دقيت أسلم[/c] |||||||| °l|l°[ أحبك يالغلا وأهواك]°l|l°|||||| | احبك يالغلا واهواك ღ بتم احبــك طول العمــر ღ ღ بتم احبــك طول العمــر ღ [~]أنت[~] غير الناس عندي ,,, [~]أنت[~] عندي شيء . كبير ||¦ أبي أعـ.ـرف ! عروق الغلا››› وشلووون تسرقها ¦| |¦ » ™ĦαMôôDy ~ ڪِلڪ على بعضـڪِ ~ בـلـووو ~ وعـآآجبــنــيـے בـلآِڪَ !! .أحبك وسأظل أحبكـ . ~ولن أنساآك ــ ــ أبدأآ ~ بـ [ وج ـودك ] أح ـس " آلـدنـيــآ " كلهآ بـ الاكواد 1 [c=14][c=#009595]●[/c][c=16]●[/c] ۉصديقة سگنها دمي [c=10]لاشڤتگ[/c] أنسى أحزاني ۉهمي [c=10]! [/c] [/c] 2 [c=0] .[/c] [c=#804000] [c=#804040]~[/c] آنتَ الصدٍيقُ / الليَ صڤا لي ۉدادهٍـ [/c] 3 [c=1]جرٍح الصداقهـ ماتداوٍيهـ الايـآم/ لآمن جرٍحني [c=#5F5F5F]صاحبي[/c] وٍش بقالــي [c=14]؟![/c][/c] 4 [c=1] [c=1]{[/c] دامي على ● [c=#6D6D36]الدنيـآ[/c] ● ۉأشم النسايم ۉالله ماأبيعگ[c=#808080] يارڤيقي ۉأخليگ [/c] [/c] 5 [c=67]تبقى[c=46] رڤيقي[/c] مثل ماگنت أناديگ ۉتبقى حرۉڤ [a=16][c=46]اسمگ[/c][/a] بقلبي معاني [c=46]. [/c] [/c] 6 [c=14]اشتقت لگ يا صاحبي ۉين [c=10]~[/c] [c=1]الاقيگ[/c] ؟ محتاج لگ [c=10]بالحيل[/c] ۉدي اشۉڤگ.[/c] 7 [c=46] ۉالله ماأنسى[c=1] ≈[/c] صاحب [c=1]≈ [/c][a=46][c=16]مانسـآني[/c][/a] لۉ طالت الغيبهـ [c=1]ۉضاعت نۉاحيهـ[/c][/c] 8 [c=14] ياصاحبي من گثر ما اطريگ ۉاغليگ صرت اتحلم ڤيگ ۉاصحى ۉاشۉڤگ [/c=28] 9 [c=14]رڤيقه عمري مابدت ذگراگ " [c=#FF1C8D]الاحضنتها [/c]" ۉقلت بملئ ڤمي [c=#FF1188]اسعدگ الله[/c] اينما گنتِ[/c] 10 [c=45]" [[/c]سأبقى ما حييت بدار دنيا رڤيقا لا يخۉن ۉلا يجاڤي [c=45]]"[/c] 11 [c=14][a=28][c=28]|[/c][/a][a=15][c=15]|[/c][/a][c=24][a=24]|[/a][/c] ۉتپقى پعض اڷۉجۉه ڷها ڤي اڷنڤس ودو اشتياق ومحپـﮧ [/c=15] 12 – [c=1][c=10]{[/c] ۶ـاهدتگم [c=14]أحپتي ما دمت[/c] حيا ڤاني عڷى دار اڷۉڤاء [c=49] سأپقى[/c] ![/c] 13 رڤيق الدرب يا بدر [c=4] الليالي[/c] ~ إليگ الشۉق يأتي ڤي[c=14] مقالي [/c]]~ 14 [c=14][c=#8080FF]~{[/c] إنڪِ أفضڷُ ۉأغڷى ۉاثمنُ[c=#8080FF] [a=16]صديقـﮧ[/a][/c] ۉاثمنُ ڪنزا ً أمتڷڪه [/c] 15 [c=14][c=#FF5EAE]•••[/c=#CC0066] اشتقت ڷڪ يا [c=#FF4AA5]صديقتي[/c=#D5006A] وين اڷاقيڪ [c=#E60073]؟[/c][/c] 16 [c=14]انا [ [a=16][c=14]صديقڪ[/c][/a] ] ڷا قسى اڷۉقت ۉاڪڤيڪ [c=15]≈[/c][/c] 17 [c=#575757]أفتخر پڪِ دائماً[c=46] [/c] ۉأتپاهے پجماڷ[c=46] قڷپڪ[/c] [ ‏[c=46](L)[/c] ][/c=14] توبيكات غزل للزوج ، توبيكات رومانسية جامده

1086